Usluge kod novih gradnji

Izrada projektne dokumentacije za novu gradnju

Projektna dokumentacija sastoji se od niza projekata koji se uvezuju u jednu cijelinu, a koji su osnova za ishođenje zakonskih akta kao dozvola za novu gradnju. S našim suradnicima nudimo kompletnu uslugu “od početka do kraja”.

Geodetski dio projektne dokumentacije se sastoji od 3 faze:

  1. Terenska izmjera postojećeg stanja kao osnova za projektiranje
  2. Prenošenje novog projekta na teren-iskolčenje
  3. Terenska izmjera izvednog stanja kao osnova za upis u katastar i zemljišnu knjigu

Prilikom izrade projektne dokumentacije pratimo Vaše želje, usmjeravamo Vas i vodimo kroz cjelokupni postupak.