Usluge kod novih gradnji

Izrada geodetskog projekta

Geodetski projekt objedinjava sve geodetske radnje kako biste mogli graditi novu građevinu u skladu s zakonom.

Sastoji se od:

 • procjene želja investitora
 • savjetovanja geodetskog stručnjaka i projektanta
 • ishođenja podataka iz katastra i zemljišne knjige
 • definiranja građevne čestice (parcelacija zemljišta)
 • ishodovanja potrebne dokumentacije za građenje
 • iskolčenja građevine
 • izrade izjave ovlaštenog inženjera geodezije
 • ishodovanja uporabne dozvole
 • upisa građevine u katastar i zemljišnu knjigu

Iskolčenje građevine

Provodi se na manjim građevinama za koje ne treba izraditi geodetski projekt.

Proces iskolčenja

 • savjetovanje geodetskog stručnjaka i projektanta
 • procjena želja investitora
 • ishođenje podataka iz katastra
 • iskolčenje građevine
 • potrebno je izraditi elaborat upisa (upis građevine)