Usluge na postojećim građevinama

Legalizacija građevina

Legalizacija je postupak kojim Vaša postojeća građevina postaje legalna sukladno zakonu Republike Hrvatske. Ilegalnom građevinom ne možete trgovati, nije ju moguće upisati u katastar i zemljišnu knjigu te podliježete zakonskim kaznama.

Legalizaciju je moguće napraviti za građevine izgrađene do 21.06.2011. godine ukoliko zadovoljavaju uvjete i ako je predan zahtjev za legalizaciju do unutar zakonskog roka

Proces legalizacije

  • procjena postojećeg stanja
  • savjetovanje
  • izlazak na teren
  • upotpunjavanje Vašeg zahtjeva za legalizaciju i predaja u nadležne urede
  • dobivanje rješenja o izvedenom stanju čime je Vaša građevina legalna

Upis građevina

Upis je postupak kojim se Vaša postojeća građevina evidentira u katastru i zemljišnoj knjizi.

Upis građevina obvezan je po zakonu Republike Hrvatske. Da biste građevinu mogli upisati građevina mora biti legalna.

Proces upisa

  • prikupljanje dokumentacije
  • ishođenje podataka iz katastra i zemljišne knjige
  • izlazak na teren i terenska izmjera
  • izrada geodetskog elaborata upisa
  • evidentiranje podataka u katastru i zemljišnim knjigama