Usluge na postojećim građevinama

Legalizacija građevina

Legalizacija je postupak kojim Vaša postojeća građevina postaje legalna sukladno zakonu Republike Hrvatske. Ilegalnom građevinom ne možete trgovati, nije ju moguće upisati u katastar i zemljišnu knjigu te podliježete zakonskim kaznama.

Legalizaciju je moguće napraviti za građevine izgrađene do 21.06.2011. godine ukoliko zadovoljavaju uvjete i ako je predan zahtjev za legalizaciju do unutar zakonskog roka.

Postupak leglizacije obuhvaća sve potrebne radnje (geodetske, građevinske, arhitektonske i dr.) kako bi se za Vaše građevine ishodio odgovarajući zakonski akt. Legalna građevina otvara vrata za niz prednosti kao što su: ispunjavanje uvjeta za dobivanje kredita, prijava na EU projekte, prijava na poticaje, lakša prodaja…

Razlikujemo legalizaciju po povlaštenim uvjetima (građevine izgrađene do 21.06.2011. po Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama) i regularnu legalizaciju po važećim zakonskim aktima za novu gradnju (važeći Zakoni o gradnji i prostornom uređenju).

Proces legalizacije

  • procjena postojećeg stanja
  • savjetovanje
  • izlazak na teren
  • upotpunjavanje Vašeg zahtjeva za legalizaciju i predaja u nadležne urede
  • dobivanje akta legalnosti čime je Vaša građevina legalna

Upis građevina

Upis je postupak kojim se Vaša postojeća građevina evidentira u katastru i zemljišnoj knjizi.

Upis građevina obvezan je po zakonu Republike Hrvatske. Da biste građevinu mogli upisati, građevina može, ali ne mora, biti legalna (članak 148.a Zakona o gradnji). Prednosti upisane građevine su brojne, a najbitnija je da se njime omogućuje dobivanje svih potrebnih pravnih dokaza da na vašoj katastarskoj čestici imate građevine – što je posebno bitno kod dobivanja kredita banaka.

Napomena: za dobivanje kredita od banke, građevine osim što trebaju biti upisane u katastar i zemljišnu knjigu, također moraju biti i legalne (poglavlje Legalizacija).

Proces upisa

  • prikupljanje dokumentacije
  • ishođenje podataka iz katastra i zemljišne knjige
  • izlazak na teren i terenska izmjera
  • izrada geodetskog elaborata upisa
  • evidentiranje podataka u katastru i zemljišnim knjigama