Zahvati na zemljištu

Parcelacija zemljišta

Parcelacija je složeni postupak kojim se Vaše zemljište dijeli ili spaja, pod određenim uvjetima.

Proces parcelacije

  • prikupljanje dokumentacije
  • ishođenje podataka iz katastra i zemljišne knjige
  • obrada podataka
  • izlazak na teren i terenska izmjera
  • izrada geodetskog elaborata parcelacije
  • evidentiranje podataka u katastru i zemljišnim knjigama